Vytlačiť
Kategória: MAS LEV
Návštevy: 4904

Curriculum Vitae - Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

AndreaP.: predseda; F.: OZ MAS LEV, o.z.; OA.: Centrum prvého kontaktu Levoča - riaditeľka, Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS), predsedkyňa (apríl 2011 - máj 2013); AF.: 054 01 Levoča, Námestie Majstra Pavla 28; SA.: 054 01 Levoča, Dlhé Stráže 36; N.: Levoča, 24.09.1972; MM.: Rastislav; D.: Dávid (1996), Alexandra (2008); R.: Anton a Libuša; V.: 1993-97 UMB Banská Bystricam ekonomika a riadenie podniku, Bc., 2003-04 TU Košice, zameranie financie, bankovníctvo, investovanie, Ing., 2007-11 TU Košice, externé doktorandské štúdium, odbor: Financie, bankovníctvo, investovanie PhD., téma: Financovanie rozvoja vidieka prístupom LEADER; K.: 1990- Spišstav a.s. SNV, referentka projektového útvaru, 1992-2002 Dievčenská odborná škola Levoča, SOU poľnohospodárske Levoča, učiteľka odborných ekonomických predmetov, od 2003 CPK Levoča, riaditeľka inštitúcie, kt. sa zaoberá tvorbou, implementáciou a koordináciou projektov, vypracovávaním finančných plánov a analýz, podnikateľskými zámermi a plánmi, plánmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja (prístup Leader) a odborným poradenstvom pre MSP, 2003 OZ LITUR Levoča, regionálny rozvojový manažér, významné projekty: 2004-05 CPK Levoča pre VIPA Východ, regionálny externý expert v území MR Levočské vrchy Západ, 2005-06 koordinácia a implementácia projektu podporeného z ESF: „Žena, matka na ceste k úspechu“, 2007-08 koordinácia a implementácia projektu: „ Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu“, koordinácia a metodika projektu „Podpora vidieckych oblastí pri tvorbe stratégii na prípravu území v PSK k realizácii programu Leader“, od 2009 získanie Štatútu MAS a koordinácia programu Leader v území MAS LEV z Programu rozvoja vidieka, os 4 - Prístup Leader. Realizácia integrovanej stratégie Levočský región - Perla Spiša.... A sen sa stane skutočnosťou!, a mnoho ďalších; ZZ.: predsedkyňa OZ MAS LEV o.z. kt. je pracovnou a iniciatívnou skupinou ustanovenou k vytvoreniu pilotnej integrovanej stratégie zameranej na využívanie endogénnych zdrojov územia pre všestranný rozvoj a k implementácii tejto stratégie do života regiónu, MAS LEV združuje verejnú správu, podnikateľov, neziskové organizácie, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, aktívnych obyvateľov a ostatných dôležitých aktérov na miestnej úrovni kt. usilujú o rôzne spoločné ciele, za prioritné si MAS LEV stanovila prispieť k rozvoju ľudských zdrojov, zvyšovaním vzdelanostnej úrovne, zaviesť účinné nástroje marketingu v území, podporiť tradičné remeslá a multifunkčné poľnohospodárstvo, vidiecky cestovný ruch, rozšírením a skvalitnením služieb, vytvárať ďalšie perspektívy pre partnerstvo, spoluprácu, sieťovanie a pomôcť obciam zatraktívniť vidiecke prostredie; PC.: publikuje z oblasti financovania, uchovania, obnovy a rozvoja vidieka, ako aj o trvalo udržateľných princípoch pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, aktívne vystupuje na konferenciách, seminároch doma i v zahraničí; RV.: strojopis (450 úderov/m.) 3. Miesto na celoslovenských pretekoch na majstrovstvách v písaní na stroji, 2. Miesto na celoštátnych pretekoch, 4. Miesto na celosvetových pretekoch, 2. miesto v súťaži o „Ľuďoch s ľuďmi“ cena za podporu miestnej demokracie, 2007 nominovaná na vidiecku ženu roka - Leaderka (VOKA), 2010 nominovaná na ženu roka mesto Levoča a 2011 nominovaná na výnimočnú ženu roka v PSK; H.: práca, ktorá je jej životným poslaním; JZ.: anglicky a rusky; E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;Web: www.maslev.skwww.maslevoca.blogspot.sk; ■

Osvedčenie - Ochrana osobných údajov