Vytlačiť
Kategória: MAS LEV
Návštevy: 8624
Názov zmluvy Číslo zmluvy Meno, adresa účastníka zmluvy IČO účastníka zmluvy Celková hodnota zmluvy s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Poznámka
Dodatok č.4      k Zmluve o údržbe a servise  č. 2010/39 Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01  Prešov  36487104 na základe  fakturácie  2.1.2018  1.1.2018  30.6.2018   (platnosť dodatku) kopírovacie zariadenie
Komisionárska zmluva   Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  31396674 na základe  fakturácie  12.1.2018  12.1.2018  doba neurčitá stravné kupóny
Zmluva o nájme  č. 3244/2018/OM/1

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4,  054 01 Levoča

 00329321  458,40/rok  28.2.2018  1.4.2018  doba neurčitá miestnosť, chodba, sociálne zariadenie
Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru   č. 18387/2018/OM/2 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča  00329321    30.4.2018  1.5.2018  1.5.2018 miestnosť, chodba, sociálne zariadenie

Zmluva o poskytnutí NFP

č. IROP-Z-302051N318-511-23 MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621  139 875  7.5.2018  12.5.2018  31.12.2020

IROP

LINK zmluva v CRZ

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

  Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  00151653    11.6.2018  11.6.2018   zriadenie účtu
Zmluva o účte Komunal  

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

 00151653    11.6.2018  11.6.2018   zriadenie účtu
Zmluva o spracúvaní osobných údajov   Up Slovensko Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  31396674    15.6.2018  15.6.2018    GDPR
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve   Up Slovensko Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava  31396674    15.6.2018  15.6.2018    GDPR
Dodatok č. 5 k Zmluve o údržbe a servise č. 2010/39  č. 2010/39

Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01  Prešov

 36487104    18.6.2018  1.7.2018  30.11.2018 zariadenie Xerox
Záložná zmluva NCRZP  č. 426/CC/18-ZZ1 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37  Bratislava  00151653 35 000  21.6.2018  21.6.2018    úver
Zmluva o úvere  č. 426/CC/18 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37  Bratislava  00151653 35 000   21.6.2018  21.6.2018    úver
 Kúpna zmluva  ZMLUVA - pdf

Jozef Lesňák - LeComp, Vysoká 2, prevádzka, 054 01 Levoča

 

 51147220  3 937,96   2.8.2018  3.8.2018   technické vybavenie kancelárie PC
 Kúpna zmluva kúpna zmluva - pdf Next Team, s.r.o., Ing. Štefan Sekerák  36487104  1 920,00  31.08.2018  4.9.2018   multifunkčné kopírovacie zariadenie
Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24   Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37  Bratislava 00151653    5.9.2018  6.9.2018   úver
Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190P007 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 30794323 55 000,00  28.9.2018  8.11.2018  neuvedený

"animácie"

LINK - zmluva v CRZ

ZMLUVY 2019

Názov zmluvy Číslo zmluvy Meno, adresa účastníka zmluvy IČO účastníka zmluvy

Celková hodnota zmluvy s DPH

Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Poznámka
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP č. NFP309190P007   Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 30794323

 0,00

 31.1.2019  16.2.2019  neuvedené

dodatok

LINK - dodatok č. 1

Zmluva o plnom servise a údržbe XEROX č. 2019/006 Next  Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01  Prešov 36487104

 

 5.2.2019    viď. podmienky v   zmluve mult. kop. zariadenie
Poistná zmluva UNIQA č. 9160105717 UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava 00653501

 35,63

 5.2.2019    neurčito poistenie elektroniky
Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci   Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622  1 na osobu  10.6.2019    neurčito Mlyn v Spišskom Podhradí
Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci   Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie 00329622  1 na osobu  10.6.2019    neurčito Židovská synagóga 
Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci   Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Jablonov  17080371  20,00  17.6.2019    neurčito prezentácia ľudového remesla - kosenie, rúbanie dreva
Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci   Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Jablonov  17080371  20,00  17.6.2019    neurčito prezentácia ľudového remesla - pečenie oblátok
Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci   Obec Oľšavica, Oľšavica 94, 053 73 Brutovce 00329444  25,00  17.6.2019    neurčito prezentácia ľudového remesla - pečenie chleba
Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci   Svätý Hubert, n. o., Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce 36167720

 13,5 

 17.6.2019    neurčito Poľovnícko-lesnícke múzeum
Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci   Obec Nemešany, Nemešany 30, 053 02 Spišský Hrhov 00329401  2€ na osobu/148  17.6.2019    neurčito prezentácia a ochutnávka reg.produktov
Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci   Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce 00328961  40,00  17.6.2019    neurčito prezentácia ľudovej izby
Zmluva o prezentácii ľudového remesla  1/2019 Mária Kandrová, Nemešany 51, 053 02 Spišský Hrhov 505328098  50,00  17.6.2019     viď. podmienky     v   zmluve Dom remesiel a tvorivé dielne
Zmluva o prezentácii ľudového remesla 2/2019 Ing. Marek Rusiňák 7805049351  20,00  17.6.2019     viď. podmienky   v   zmluve prezentácia ľudového remeslá - ľan
DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N318-511-23 zo dňa 7.5.2018  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12        812 66  Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33

00156621    08.10.2019    

dodatok

LINK: Dodatok

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy vlády SR   CEZ: UV SR 1101/2019 Úrad vlády SR, Nám, slobody 1, Mgr. M. Šutaj Eštok, Bratislava 1, 813 70  00151513 45 000,00  06.12.2019  14.12.2019   LINK: Zmluva s úradom vlády
Zmluva o dielo   Bc. Zuzana Šupolová, Dravce 62, 053 14   50,00  13.12.2019  30.12.2019  viď. podmienky v zmluve  LOGO Safari LEVa

 

         ZMLUVY 2020

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP 302050X653 58840/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12        812 66  Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 00156621   8.1.2020 8.1.2020   projekt: Implementačná časť stratégie MAS LEV
Zmluva o bežnom účte SK-SK-E10001-005-012019-A

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

47251336   16.1.2020     zmluva o bežnom účte na implementačnú časť stratégie MAS LEV
Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z-302051X653-511/512-28 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12        812 66  Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 00156621   6.2.2020  14.2.2020  viď. podmienky v   zmluve LINK: ZMLUVA v CRZ - PDF
Zmluva o prezentácii ľudového remesla 2/2020 2/2020 Mária Kandrová, Nemešany 51, 053 02 Spišský Hrhov     19.2.2020  19.2.2020  viď. podmienky v   zmluve 20.2.2020 Animácie MAS LEV - Fašiangovanie v MASke
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP 302050Z331 19180/2020  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12        812 66  Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 00156621   14.5.2020  14.5.2020   projekt: Prevádzkový chod MAS LEV II.

Zmluva o poskytnutí NFP

(Chod MAS II.)

IROP-Z-302051Z331-511-51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12        812 66  Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 00156621   25.06.2020  2.07.2020  31.12.2028 LINK:  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4829028&l=sk
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy - 2020-1-SK01-KA202-078307

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Križkova 9, 811 04  Bratislava

30778867  277 525,00 29.9.2020  29.9.2020   LINK: 2020-1-SK01-KA202-078307 zmluvyhttps://www.erasmusplus.sk

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190P007

(ANIMÁCIE)

č. NFP309190P007

Pôdohospodárska platobná agentúra  Hraničná 12              815 26 Bratislava

30794323   17.8.2020 12.9.2020 neuvedené LINK:DODATOK č. 2

 

 ZMLUVY 2021        

Kúpna zmluva  

PETIMA s.r.o.

Pod lesíkom 453/7  Šarišské Michaľany

 47052082  5 514,00  20.4.2021  21.4.2021 viď. podmienky v zmluve LINK: Kúpna zmluva
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-X653-512-001-003  

Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02

 00329401  105 263,16  15.07.2021  16.07.2021 viď podmienky v zmluve Link: crz.gov.sk-zmluva-5846889
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-X653-512-001-002

Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 260/4, 053 14 Spišský Štvrtok

 00329631  19 681,20  14.07.2021  16.07.2021 viď podmienky v zmluve Link: crz.gov.sk-zmluva-5846888
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-X653-512-001-004

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

 00329321  97 414,59  27.07.2021  29.07.2021 viď podmienky v zmluve Link: crz.gov.sk-zmluva-5864332
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-X653-512-001-005

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

 00329321  99 964,03  27.07.2021  29.07.2021 viď podmienky v zmluve Link: crz.gov.sk-zmluva-5864314
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-X653-512-003-001

Obec Buglovce, Buglovce 56, 05304 Spišské Podhradie

00328987 14 561,28 € 02.09.2021 11.09.2021 31.12.2028

https://crz.gov.sk/zmluva/5923187/

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-X653-512-003-003 Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37,05304 Spišské Podhradie 00329622 49 980,34 € 02.09.2021 11.09.2021 31.12.2028

https://crz.gov.sk/zmluva/5923227/

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-X653-512-003-002 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča 00329321 40 721,54 € 10.09.2021 18.09.2021 31.12.2028

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5932613/

Kúpna zmluva   Auto Spiš s.r.o. 44774338 45 150,00 15.11.2021 17.11.2021  

Kúpna zmluva