Vytlačiť
Kategória: zaloha homepage
Návštevy: 1716

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z. - zverejnenie stratégie CLLD: 

LINK na stratégiu MAS LEV: Stratégia Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých (akčný plán na str. 88-110)

 

LINK na  PHSR PSK 2014 - 2020 - plná verzia - (celý dokument + prílohy) - PDF (4,81 MB)

LINK na Stratégia PSK pre mládež 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 - formát PDF (1 088 kB)

LInk na Stratégia výchovy a vzdelávania 2017-2022 - formát PDF (1 089 kB)

 

LINKY