Vytlačiť
Kategória: MAS LEV
Návštevy: 3559

MAS LEV o. z. VYHLASUJE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - (Retro autobus)

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Sídlo: Námestie Majstra Pavla 28 PSČ, 054 01 Levoča

Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Hradiská, PhD., predsedkyňa MAS

Štát: Slovensko

IČO: 42084636

DIČ: 202267447

IČ- DPH: NIE SME PLATCOM DPH!

Tel.: 0903 449 327

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

internetová stránka: www.maslev.eu

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. - pobočka Levoča

IBAN: SK52 1111 0000 0010 4106 7003

 

Aktuálna výzva:

Výzva na predkladanie ponúk: Zabezpečenie občerstvenia na kultúrno-spoločenskú udalosť v termíne 16.10.2018 "JARMOK" (hovädzí guláš)

Dátum: 2.10.2018

Forma obstarávania: prieskum trhu

Popis: Zákazka s nízkou hodnotou

Dokumenty: Výzva na predkladanie cenových ponúk - GULÁŠ

Stav: výzva neaktuálna 

 

Výzva na predkladanie ponúk: Tlač propagačných a informačných materiálov OZ MAS LEV

Dátum: 2.10.2018

Forma obstarávania prieskum trhu

Popis Zákazka s nízkou hodnotou

Dokumenty: Výzva na predkladanie cenových ponúk - TLAČ

Príloha č.1 - leták SAFARI LEVa

Príloha č. 2 - akčný plán

Stav: výzva neaktuálna

 

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania: rok 2018

Názov zákazky: Technické vybavenie kancelárie MAS LEV

Víťazný uchádzač: Jozef Lesňák - LeComp

Celková cena zákazky (s DPH): 3 937,96 €

Plánovaný termín podpisu zmluvy: august 2018

  

Názov zákazky: Multifunkčné kopírovacie zariadenie pre OZ MAS LEV

Víťazný uchádzač: NEXT Team, s.r.o.

Celková cena zákazky (s DPH): 1 920,00 €

Plánovaný termín podpisu zmluvy: august 2018

 

ROK 2019

Výzva na predkladanie ponúk

VEC: Prenájom autobusu pre účely zabezpečenia dopravy v rámci projektu Safari LEVa (PRV 2014 - 2020)

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Dokumenty: Výzva na predkladanie ponúk - zabezpečenie autobusovej dopravy (SAFARI LEVa)

Stav: výzva neaktuálna (prieskum trhu ukončený)