Vízia MAS LEV

MAS LEV je región, ktorý svojim obyvateľom a návštevníkom ponúka všetky pozitívne stránky vidieckeho územia v blízkosti historických miest zaradených do UNESCO. Návštevníkom ponúka lákavé prepojenie vidieckych tradícii s modernosťou služieb v atraktívnom a výnimočnom krajinnom prostredí Spiša. V neposlednom rade využíva kultúrne a prírodné dedičstvo územia a posilňuje tak nezávislosť regiónu cez trvalo udržateľnú lokálnu ekonomiku v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

BLOG

Reface

Časopis MAS LEV

Safari LEVa

Aktuality


Vstúpte do občianskeho združenia

Staňte sa vyplnením prihlášky členom Občianskeho združenia MAS LEV, o.z....

Chcem byť členom MAS »